J&P HOUSE
โทร 089-189-3535 วิศวกร, 087-659-1888, 081-999-7525
  • en
  • th

ผลงานของเรา


ผลงานของเรา

ผลงาน รับออกแบบ-รับสร้างบ้านของ J&P HOUSE

บ้านคุณนฤมล


 

ไซท์งาน: ห้วยแถลง
ลูกค้า: คุณนฤมล
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณพิมพ์อุมา


 

ไซท์งาน: จักราช
ลูกค้า: คุณพิมพ์อุมา
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

คุณชัญญาวีร์


 

ไซท์งาน: วังน้ำเขียว
ลูกค้า: คุณชัญญาวีร์
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

คุณธงไชย


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: คุณธงไชย
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

คุณเลส และคุณตา


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: คุณเลส และคุณตา
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณศักรินทร์ และคุณสมัชญา


 

ไซท์งาน: สีดา
ลูกค้า: คุณศักรินทร์ และคุณสมัชญา
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณบรมัตถ์


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: คุณบรมัตถ์
สถานที่: จ.นครนายก
แบบ: อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณอนันต์


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: คุณอนันต์
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณศรีไพร


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: คุณศรีไพร
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณบรมัตถ์


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: คุณบรมัตถ์
สถานที่: จ.นครนายก
แบบ: บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณเทพนิมิต


 

ไซท์งาน: โนนสูง
ลูกค้า: คุณเทพนิมิต
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณวาสนา


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: คุณวาสนา
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านครอบครัวแบร์เนอร์


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: ครอบครัว แบร์เนอร์
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: แบบอาคารหอพัก ขนาด 3 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 2 ชั้น


 

ไซท์งาน: บ้านหนองบัวคำ
ลูกค้า: บ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 2 ชั้น
สถานที่: จ.นครพนม บ้านหนองบัวคำ
แบบ: บ้านพักอาศัย สองชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณโบว์


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: คุณโบว์
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
สถานะ: รอดำเนินการก่อสร้าง

บ้านคุณก้อย&คุณณัฐ


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: บ้านคุณก้อย&คุณณัฐ
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย สองชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 2 ชั้น


 

ไซท์งาน: สีคิ้ว
ลูกค้า: บ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 2 ชั้น
สถานที่: อ.สีคิ้ว บ้านห้วยลุง
แบบ: บ้านพักอาศัย สองชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณแอล-Mr.Tony


 

ไซท์งาน: พิมาย
ลูกค้า: คุณแอล-Mr.Tony
สถานที่: อ.พิมาย บ้านขาม
แบบ: บ้านพักอาศัย สองชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณโจ๊ก


 

ไซท์งาน: นางรอง
ลูกค้า: คุณโจ๊ก
สถานที่: จ.บุรีรัมย์
แบบ: บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณเมย์ (ชาวต่างชาติ)


 

ไซท์งาน: หนองตะไก้
ลูกค้า: คุณเมย์ (ชาวต่างชาติ)
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณราชัน สุขเจริญ


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: คุณราชัน สุขเจริญ
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณกฤษดา ศรีกัลยา (ผู้พิพากษา)


 

ไซท์งาน: -
ลูกค้า: คุณกฤษดา ศรีกัลยา (ผู้พิพากษา)
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณอัณณาภา หุ่นนาครินทร์


 

ไซท์งาน: เคหะฯ
ลูกค้า: คุณอัณณาภา หุ่นนาครินทร์ (ผู้จัดการ CP)
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ: เตรียมส่งมอบ

บ้านคุณกาญจนา ฤทธิไชย


 

ไซท์งาน: หนองตะไก้
ลูกค้า: คุณกาญจนา ฤทธิไชย
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณเยาวนารถ พัฒนจันทร์


 

ไซท์งาน: หลังร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่ง
ลูกค้า: คุณเยาวนารถ พัฒนจันทร์
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณวิทยา (ผู้จัดการ ธกส.)


 

ไซท์งาน: โรงเรียนโคราชพิทยาคม
ลูกค้า: คุณวิทยา (ผู้จัดการ ธกส.)
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านดาบตำรวจหญิงอนงค์ พันธุ์ธงไชย


 

ไซท์งาน: เคหะฯ มิตรภาพซอย 9
ลูกค้า: ดาบตำรวจหญิงอนงค์ พันธุ์ธงไชย
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณสมหวัง อิศรางกูร ณ อยุธยา


 

ไซท์งาน: ตรงข้ามร้านทีโบนสเต็ก(ประโดก)
ลูกค้า: คุณสมหวัง อิศรางกูร ณ อยุธยา
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: ทาวน์โฮม 2 ชั้นครึ่ง
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านพันตรีพัฒนพล พรเกิด


 

ไซท์งาน: อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ลูกค้า: พันตรีพัฒนพล พรเกิด
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านชั้นเดียว
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณยุภาฑิชา ทันมัง


 

ไซท์งาน: ติด รพ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ลูกค้า: คุณยุภาฑิชา ทันมัง
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านชั้นเดียว
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณขันติยา ชนะภูมิ


 

ไซท์งาน: บ้านคุณขันติยา อ.วังน้ำเขียว
ลูกค้า: คุณขันติยา ชนะภูมิ(ลูกค้าต่างประเทศ)
สถานที่: ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว
แบบ: บ้านชั้นเดียว
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณจักรกฤษณ์ แย้มโคกสูง


 

ไซท์งาน: ตรงข้ามตลาดเซฟวัน จ.นครราชสีมา
ลูกค้า: บ้านคุณจักรกฤษณ์ แย้มโคกสูง
สถานที่: อ.เมือง จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านชั้นเดียว
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณคัธรียา หงษ์น้อย


 

ไซท์งาน: อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ลูกค้า: คุณคัธรียา หงษ์น้อย
สถานที่: อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านชั้นเดียว
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

อพาร์ทเม้นท์คุณกาญจนา ชุนเกาะ


 

ไซท์งาน: อพาร์ทเม้นท์คุณกาญจนา ชุนเกาะ
ลูกค้า: คุณกาญจนา ชุนเกาะ
สถานที่: ม.วงเชาวลิตกุล
แบบ: อพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

อพาร์ทเม้นท์คุณอรรถสิทธิ์ ยอดจัตุรัส


 

ไซท์งาน: อพาร์ทเม้นท์คุณอรรถสิทธิ์ ยอดจัตุรัส
ลูกค้า: คุณอรรถสิทธิ์ ยอดจัตุรัส
สถานที่: ม.เทคโนโลยีสุรนารี
แบบ: อพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

อพาร์ทเม้นท์คุณวินัย หักทะเล


 

ไซท์งาน: อพาร์ทเม้นท์คุณวินัย หักทะเล
ลูกค้า: คุณวินัย หักทะเล
สถานที่: ม.ราชภัฎนครราชสีมา
แบบ: อพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

อพาร์ทเม้นท์คุณติณณ์ วิถีธรรมศักดิ์


 

ไซท์งาน: อพาร์ทเม้นท์คุณติณณ์ วิถีธรรมศักดิ์
ลูกค้า: คุณติณณ์ วิถีธรรมศักดิ์
สถานที่: ถ.สืบศิริ นครราชสีมา
แบบ: อพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

อพาร์ทเม้นท์คุณกาจนา ใจเพชร


 

ไซท์งาน: อพาร์ทเม้นท์คุณกาจนา ใจเพชร
ลูกค้า: คุณกาจนา ใจเพชร
สถานที่: ทุ่งสว่าง โคราช
แบบ: อพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

ห้องเช่าคุณเจษฎา อภัยจิตต์


 

ไซท์งาน: ห้องเช่าคุณเจษฎา อภัยจิตต์
ลูกค้า: คุณเจษฎา อภัยจิตต์
สถานที่: อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
แบบ: ห้องเช่า
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

โรงพยาบาลสัตว์ อ.วังน้ำเขียว


 

ไซท์งาน: โรงพยาบาลสัตว์ อ.วังน้ำเขียว
ลูกค้า: แพทย์หญิงธนะดา ภัคสิริไพศาล
สถานที่: อ.วังน้ำเขียว
แบบ: -
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณขวัญตา ด่านกลาง


 

ไซท์งาน: บ้านคุณขวัญตา ด่านกลาง
ลูกค้า: คุณขวัญตา ด่านกลาง
สถานที่: นครราชสีมา
แบบ: แบบบ้านชั้นเดียว
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณจิรนันท์ รัตนเนนย์


 

ไซท์งาน: บ้านคุณจิรนันท์ รัตนเนนย์
ลูกค้า: บ้านคุณจิรนันท์ รัตนเนนย์
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: -
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณทองหลอด วาดกลาง


 

ไซท์งาน: บ้านคุณทองหลอด วาดกลาง
ลูกค้า: คุณทองหลอด วาดกลาง
สถานที่: นครราชสีมา
แบบ: -
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณจิราภรณ์ จรูญ


 

ไซท์งาน: อ.สูงเนิน
ลูกค้า: คุณจิราภรณ์ จรูญ
สถานที่: อ.สูงเนิน
แบบ: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณโม & คุณแอนดี้


 

ไซท์งาน: บ้านคุณโม & คุณแอนดี้
ลูกค้า: คุณโม & คุณแอนดี้
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย หนึ่งชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

อาคารให้เช่า J&P HOUSE ZONE 3


 

ไซท์งาน: อาคารให้เช่า J&P HOUSE ZONE 3
ลูกค้า: J&P HOUSE ZONE
สถานที่: อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
แบบ: อาคารพักอาศัย 7 คูหา
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

อาคารให้เช่า J&P HOUSE ZONE 2


 

ไซท์งาน: อาคารให้เช่า J&P HOUSE ZONE 2
ลูกค้า: J&P HOUSE ZONE
สถานที่: อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
แบบ: อาคารพักอาศัย 7 คูหา
สถานะ: รอดำเนินการก่อสร้าง

บ้านคุณศักดา หมั่นสีชุม


 

ไซท์งาน: บ้านสะสมโพธิ์
ลูกค้า: คุณศักดา หมั่นสีชุม
สถานที่: ต.พุดชา จ.บุรีรัมย์
แบบ: บ้านพักอาศัย หนึ่งชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณนิตติยา จงเจริญสมบัติ


 

ไซท์งาน: บ้านสวาท
ลูกค้า: คุณนิตติยา จงเจริญสมบัติ
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
สถานะ: รอดำเนินการก่อสร้าง

บ้านคุณเกศรา แฟรงค์


 

ไซท์งาน: ท่าช้าง
ลูกค้า: บ้านคุณเกศรา แฟรงค์
สถานที่: อ.เฉลิมพระเกียรติ
แบบ: บ้านพักอาศัย หนึ่งชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณนก & คุณแบงค์


 

ไซท์งาน: ปักธงชัย
ลูกค้า: คุณนก & คุณแบงค์
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: อาคารพักอาศัย คสล. 3 ชั้น
สถานะ: รอดำเนินการก่อสร้าง

บ้านคุณรุ้ง - คุณบอย


 

ไซท์งาน: สูงเนิน
ลูกค้า: บ้านคุณรุ้ง & คุณบอย
สถานที่: อ.สูงเนิน
แบบ: บ้านพักอาศัย หนึ่งชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณตาล & คุณป๊อป


 

ไซท์งาน: จอหอ
ลูกค้า: คุณตาล & คุณป๊อป
สถานที่: ต.จอหอ
แบบ: บ้านพักอาศัย หนึ่งชั้น
สถานะ: รอดำเนินการก่อสร้าง

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา


 

ไซท์งาน: บ้านจัตุรัส
ลูกค้า: คุณสุรกิจ จัตุรัสตระกูล
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา
สถานะ: ดำเนินการงานเขียนแบบ

หอพัก 2 ชั้น 14 ห้อง


 

ไซท์งาน: บ้านมูลตุ่น
ลูกค้า: คุณอรพินน์ ตรงกระโทก
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: หอพัก 2 ชั้น 14 ห้อง
สถานะ: ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

บ้านคุณสุ & คุณโอ


 

ไซท์งาน: บ้านชั้นเดียว
ลูกค้า: คุณสุ & คุณโอ
สถานที่: ต.คลองไผ่
แบบ: บ้านพักอาศัย หนึ่งชั้น
สถานะ: มอบงานแล้ว

บ้านคุณเปิ้ล – คุณมาร์ค


 

ไซท์งาน: บ้านเดี่ยวสองชั้น
ลูกค้า: คุณเปิ้ล – คุณมาร์ค
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านสองชั้น
สถานะ: ส่งมอบแล้ว

บ้านคุณเล็ก & คุณอานนท์


 

ไซท์งาน: บ้านสองชั้น
ลูกค้า: บ้านคุณเล็ก & คุณอานนท์
สถานที่: -
แบบ: บ้านพักอาศัย สองชั้น
สถานะ: มอบงานแล้ว

บ้านคุณเป้


 

ไซท์งาน: เดชอุดม
ลูกค้า: คุณเป้
สถานที่: อ.เมืองนครราชสีมา
แบบ: บ้านสองชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณบอล


 

ไซท์งาน: ครบุรี
ลูกค้า: บ้านคุณบอล
สถานที่: อ.ครบุรี
แบบ: บ้านพักอาศัย สองชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

บ้านคุณหลิว


 

ไซท์งาน: ครบุรี
ลูกค้า: คุณหลิว
สถานที่: อ.ครบุรี
แบบ: อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น
สถานะ: กำลังก่อสร้าง

ออกแบบ/เขียนแบบ อพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น


 

ไซท์งาน: ออกแบบ/เขียนแบบ อพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น
ลูกค้า: -
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: อพาร์ทเม้นท์
สถานะ: ดำเนินการงานเขียนแบบ

ออกแบบ/เขียนแบบ บ้านชั้นเดียว


 

ไซท์งาน: ออกแบบ/เขียนแบบ บ้านอาจารย์ชำนาญ
ลูกค้า: J&P HOUSE ZONE
สถานที่: จ.นครราชสีมา
แบบ: บ้านชั้นเดียว
สถานะ: ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

ออกแบบ/เขียนแบบ บ้านชั้นเดียวสไตล์อบอุ่น


 

ไซท์งาน: ออกแบบ/เขียนแบบ บ้านชั้นเดียว
ลูกค้า: -
สถานที่: อ.ปากช่อง
แบบ: บ้านชั้นเดียวสไตล์อบอุ่น
สถานะ: ยื่นขออนุญาต

ออกแบบ/เขียน แบบบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น


 

ไซท์งาน: ออกแบบ/เขียนแบบ บ้านเดี่ยว
ลูกค้า: -
สถานที่: อ.ปากช่อง
แบบ: บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น
สถานะ: ยื่นขออนุญาต